ទីក្រុង - TPAN

យុទ្ធសាស្រ្តរបស់ ICAN: ទីក្រុងជួយគាំទ្រទីក្រុងតាន់

ការអំពាវនាវជាសាកលពីទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនដើម្បីគាំទ្រដល់សន្ធិសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរ។

អាវុធនុយក្លេអ៊ែរបង្កការគំរាមកំហែងមិនអាចទទួលយកបានដល់មនុស្សគ្រប់ទីកន្លែង។ នេះហើយជាមូលហេតុដែល 7 នៃខែកក្កដានៃ 2017 និង 122 បានបោះឆ្នោតគាំទ្រ សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរ។ រដ្ឋាភិបាលជាតិទាំងអស់ឥឡូវនេះត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យចុះហត្ថលេខានិងផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងសកលដ៏សំខាន់នេះដែលហាមប្រាមការប្រើប្រាស់ការប្រើប្រាស់និងការស្តុកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំណត់មូលដ្ឋានសម្រាប់ការលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុង។ ទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនអាចជួយបង្កើតការគាំទ្រដល់សន្ធិសញ្ញាតាមរយៈការគាំទ្រដល់ការអំពាវនាវរបស់អង្គការ ICAN: "ទីក្រុងគាំទ្រ TPAN"។

គេហទំព័រនេះប្រើខូគីផ្ទាល់ខ្លួន និងភាគីទីបីសម្រាប់ដំណើរការត្រឹមត្រូវរបស់វា និងសម្រាប់គោលបំណងវិភាគ។ វាមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រភាគីទីបីដែលមានគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ភាគីទីបីដែលអ្នកអាចឬមិនទទួលយកនៅពេលអ្នកចូលប្រើពួកវា។ ដោយចុចប៊ូតុងយល់ព្រម អ្នកយល់ព្រមចំពោះការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះ និងដំណើរការទិន្នន័យរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងទាំងនេះ។    ទិដ្ឋភាព
ភាពឯកជន