ការប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមយូឌិនតេនេថុន

របាយការណ៍ស្តីពីការចូលរួមរបស់ព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកខែមិនានៅតេឡេថុនយូឌីនតាមរយៈអេនអាយអាយដឺយូឌីន។

នៅថ្ងៃអាទិត្យទី 1 នៃខែធ្នូនៅម៉ោង 15.00 ម៉ោងការបោះពុម្ពផ្សាយ21ªនៃតេឡេម៉ុននៃម៉ោង 24 ទៅការបញ្ជូនតរយៈពេល 1 ម៉ោងដែលបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃសៅរ៍ 30 នៃខែវិច្ឆិកានៅម៉ោង 15.00 ម៉ោង។

ទិន្នន័យសំខាន់ៗមួយចំនួន៖

  • ចំនួនក្រុម៖ 630 (អតិបរមាដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន)
  • ចំនួនអ្នករត់៖ 630 x 24 = 15.120

ជាលើកដំបូងក្រុមមកពីផ្នែក ANPI នៃយូឌីនដែលអនុវត្តនូវគុណតម្លៃនៃ“ ព្រឹត្តិការណ៍ខែមីនាពិភពលោកដើម្បីសន្តិភាពនិងអហិង្សា” បានចូលរួម។

ក្រុម ANPI បានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ 66 សម្រាប់ចំនួនសរុប 630

ក្រុមបញ្ជូនត ANPI គ្របដណ្តប់លើជួរ 135 ចម្ងាយសរុប 277.811 គីឡូម៉ែត្រកាន់កាប់ទីតាំង 66 នៃចំនួនសរុប 630 ។

សូមអបអរសាទរដល់អ្នកប្រណាំងដែលមានភាពអត់ធ្មត់របស់ពួកគេបានអនុញ្ញាតិឱ្យតេឡេម៉ុនទទួលបានផលបូកនៃ 277.811 x 5 = 1.389 delivered ដែលផ្តល់ដោយដៃគូ។

ព្រឹត្តិការណ៍សាមគ្គីភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងការពេញចិត្តនៃការស្រាវជ្រាវលើជំងឺហ្សែនដ៏កម្រការស្រាវជ្រាវដែលជាអកុសលមិនចាប់អារម្មណ៍មន្ទីរពិសោធន៍ឱសថធំពេកទេ។


សេចក្តីព្រាង៖ ម៉ូនីកបាឌីនិងឌីហ្គោវីហ្សាហ្គេនសាស៊ី
ការថតរូប៖ ក្រុម Udine ANPI

ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ